Emmerhout

Wat is de expeditie

09 March 2018

Steek energie in eigen wijk!

Met de slogan ‘Steek energie in eigen wijk!’ worden de wijkbewoners van Emmerhout opgeroepen energie te steken in de eigen omgeving en aangemoedigd in het energieneutraal maken van de wijk. De expeditie Emmerhout Energieneutraal wil bereiken dat de wijk Emmerhout in 2027 energieneutraal is. Dat is een hele lastige, maar niet onmogelijke weg. Daarom is gekozen voor het woord 'expeditie'.

Wat is energieneutraal?

Energieneutraal wil zeggen dat de wijk evenveel energie gebruikt als ze opwekt. En dan niet elk individueel huishouden, maar alle huishoudens van Emmerhout bij elkaar geteld. Huiseigenaren én huurders. Energieneutraal - dat kun je bereiken door minder energie te gebruiken, bijvoorbeeld door betere isolatie en met energiezuinige spullen. Of door zelf stroom op te wekken.

Waarom deze expeditie?

In de eerste plaats voor het milieu. Het is belangrijk dat we zuiniger omgaan met onze planeet en onze hulpbronnen. Daarvoor moeten we duurzamer worden. Maar we willen ook graag af van het aardgas af. Zodat we kunnen stoppen met de gaswinning in Groningen. We moeten dus op zoek naar alternatieven voor deze fossiele brandstof. En die zijn er zeker. Zoals groene stroom, zonnepanelen, windmolens en warmtepompen bijvoorbeeld. De verwachting is dat de prijs van aardgas in de komende jaren zal stijgen en de prijs van elektriciteit zal dalen. Het is een manier waarmee de overheid bovenstaande ontwikkeling probeert te stimuleren. Wie nu niets doet, zal over 10 jaar een enorm hoge energierekening krijgen. Huiseigenaren én huurders, want ze betalen allebei voor hun eigen energiegebruik. Actie is dus hard nodig.

WijkExpeditieteam

Om deze ambitie te halen hebben enkele wijkbewoners een WijkExpeditieteam gevormd. Sommige van hen zitten er op persoonlijke titel, anderen zitten er namens Wijkbelangen Emmerhout en het Bewonersbedrijf. Het team wordt ondersteund door organisaties als Natuur en Milieufederatie Drenthe, Buurkracht en Samen EnergieNeutraal. Ook de gemeente is in het WijkExpeditieteam vertegenwoordigd, onder andere door de gebiedscoördinator.

Wat heb ik er mee te maken?

Alle kleine beetjes helpen en elke bewoner van Emmerhout kan zijn of haar eigen steentje bijdragen. De een doet dat door zuiniger met energie te zijn, de ander door zelf stroom op te wekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als u niet voor het milieu meedoet, doe het dan voor uw portemonnee! Want of uw investering in energiezuinigheid nu groot of klein is, u merkt het aan uw eigen energierekening.

Doe mee!

Het WijkExpeditieteam is op zoek naar versterking. Bent u avontuurlijk ingesteld, kunt u tegen een stootje, slaat u niet om bij de eerste beetje tegenwind, durft u ontberingen te doorstaan? Dan zijn wij op zoek naar u! Bikkels die gaan voor deze uitdaging!

Meld u aan via [email protected]
Artikel Overzicht Volgend Artikel